Over MedischeKluis

De MedischeKluis is ontwikkeld door Zorgkluis B.V. Het is een persoonlijke gezondheidsomgeving, een PGO. Eén plek waar je toegang hebt tot alle medische gegevens die verschillende zorgverleners van je hebben verzameld. Met de MedischeKluis, krijg je zelf de beschikking over jouw eigen complete en actuele medicatiedossier.

Je kunt je medicatiegegevens controleren, ontbrekende medicatie toevoegen, bijsluiters opvragen, innameschema’s aanmaken, herinneringen instellen en medicatie wijzigen. Dit laat je zien aan je zorgverlener. De zorgverlener bekijkt de aanpassingen en verwerkt de aanpassingen eventueel in het medisch dossier.

Het is voor het eerst mogelijk dat patiënten digitaal toegang krijgen tot eigen medicatiegegevens zoals die bekend zijn in het Landelijk Schakelpunt.

De doelgroep van deze app is bijna een miljoen mensen die dagelijks vijf of meer medicijnen gebruiken. Deze polyfarmacie kan vooral bij kwetsbare ouderen tot risico’s leiden, zoals onnodige ziekenhuisopnamen. Mensen slikken soms medicijnen die ze niet meer nodig hebben of hebben juist een extra geneesmiddel nodig. Betere afstemming tussen apotheek en zorgverleners is hiermee mogelijk.

Het beoogde resultaat is dat de patiënt zijn medische gegevens in zijn persoonlijk gezondheidsomgeving kan opslaan. De patiënt is dan “in control” over zijn eigen medische gegevens, hij kan medicatie toevoegen, wijzigen, verwijderen en kan deze delen met zijn zorgverleners. De apotheker/huisarts kan hiermee het zorgproces effectiever maken en er worden fouten voorkomen omdat nu de actuele medicatie van de patiënt bekend is.

Hoe werkt het veilige downloaden van het medicatie-overzicht? Hoe ziet de app er uit? Bekijk de instructiefilmpjes op deze site.