Veiligheid & privacy

Kunnen anderen toegang krijgen tot mijn persoonlijke gezondheidsgegevens?
Nee, jij bent de enige die toegang heeft tot de informatie in MedischeKluis. De gegevens worden op je telefoon of tablet driedubbel beveiligd, door een wachtwoord op je telefoon, je wachtwoord voor MedischeKluis en de gegevens zijn beveiligd opgeslagen. Je besluit zelf aan wie je deze informatie wilt laten zien, bijvoorbeeld met een mantelzorger of zorgprofessional. Voor MedMij en dus ook voor MedischeKluis is een belangrijk uitgangspunt dat de zorggebruiker zelf de baas is over zijn gegevens. 

Kunnen zorgverzekeraars in de MedischeKluis kijken?
Nee, dat kan niet. Een verzekeraar heeft geen toegang tot MedischeKluis of tot de gegevens die daarin staan. Alleen jij kan inloggen, niemand anders. Om toegang te krijgen tot jouw ge-gevens bij de apotheek, huisarts of ziekenhuis, moet je DigiD met minimaal een 2-factor inlog gebruiken. Dit betekent een (sterk) wachtwoord en bijvoorbeeld een code via SMS. MedischeKluis heeft een MedMij-stempel en is gehouden aan een set van strenge en laatst geldende eisen rondom informatiebeveiliging.

Als ik betrokken raak bij een verkeersongeluk, mag de politie dan zomaar in mijn telefoon naar mijn medische gegevens kijken?
Nee. De politie mag kijken of je de smartphone hebt gebruikt om te bellen of te Whatsappen, maar, daarbij mogen ze niet zomaar kennisnemen van de inhoud van de smartphone. Het zomaar kijken in MedischeKluis zonder jouw toestemming is dus uit den boze.

Terug <