Over MedMij en het MedMij-label

Wat betekent het MedMij-label?
Als je het MedMij-label ziet, dan weet je dat jouw gezondheidsgegevens daar op een veilige en betrouwbare manier uitgewisseld kunnen worden en dat daarbij voldaan wordt aan de hoge eisen die MedMij daaraan stelt.

Met wie kan ik gezondheidsgegevens uitwisselen?
Op dit moment kun je alleen nog gegevens uitwisselen met jouw apotheker. Dit betekent dat je je medicatiegegevens kunt ophalen. Vanaf het moment dat er meer zorgaanbieders zijn met een MedMij-label, zie je in de MedischeKluis een lijst met beschikbare zorgaanbieders.

Terug <