Over onze app

Zorgkluis BV heeft de MedischeKluis app ontwikkeld in samenwerking met Stichting GERRIT (Regionale Samenwerkingsorganisatie van zorgaanbieders in Friesland, Groningen en Drenthe). De MedischeKluis app, waarmee patiënten zelf de beschikking kunnen krijgen over hun eigen complete en actuele medicatiedossier is een Intelligent Persoonlijk Medicatie Dossier.

Patiënten kunnen eigen medicatiegegevens, zoals die bekend zijn in het Landelijk Schakelpunt, downloaden en in de MedischeKluis app op hun smartphone zetten. Daarna kunnen patiënten de medicatiegegevens controleren, ontbrekende medicatie toevoegen, bijsluiters opvragen, innameschema’s aanmaken, herinneringen instellen en medicatie wijzigen. Het aangepaste medicatieoverzicht kunnen zij via email (versleuteld) naar hun zorgverlener sturen. De zorgverlener bekijkt de aanpassingen, neemt contact op met de patiënt en verwerkt de aanpassingen eventueel weer in het medisch dossier.

Het is voor het eerst mogelijk dat patiënten digitaal toegang krijgen tot de eigen medicatiegegevens zoals die bekend zijn in het Landelijk Schakelpunt.

De doelgroep van deze app zijn bijna een miljoen mensen van 65 jaar en ouder. Zij gebruiken dagelijks vijf of meer medicijnen. Deze polyfarmacie kan vooral bij kwetsbare ouderen tot risico’s leiden, zoals onnodige ziekenhuisopnamen. Mensen slikken soms medicijnen die ze niet meer nodig hebben of hebben juist een extra geneesmiddel nodig. Betere afstemming tussen zorgverleners is nodig. Dit blijkt uit een onderzoek van het RIVM.

De ontwikkeling van het iPDM zal een grote bijdrage leveren in zowel de onderlinge communicatie tussen de zorgverleners over het gebruik van medicatie en het voorkomen van onjuist medicijngebruik.

Het beoogde resultaat is dat de patiënt zijn medische gegevens in zijn Persoonlijk Gezondheids Omgeving (iPMD) kan opslaan. De patiënt is dan “in control” over zijn eigen medische gegevens, hij kan medicatie toevoegen, wijzigen, verwijderen en kan deze delen met zijn zorgverleners. De apotheker/huisarts kan hiermee het zorgproces effectiever maken en er worden fouten voorkomen omdat nu de actuele medicatie van de patiënt bekend is.

Hoe werkt het veilige downloaden van het medicatie-overzicht? Hoe ziet de app er uit? Bekijk de instructiefilmpjes om een demonstratie te krijgen van wat er inmiddels al kan.